Microsoft Access

Microsoft Access dành cho Windows

Ứng dụng cơ sở dữ liệu mạnh mẽ từ Office

Microsoft không còn cung cấp phiên bản dùng thử của Microsoft Access 2010. Bạn có thể tải xuống bản dùng thử miễn phí Microsoft Access 2013 thay thế. Microsoft Access là ứng dụng cơ sở dữ liệu mạnh mẽ từ Office 2010 Suite . Nó được thiết kế để... Xem mô tả đầy đủ

ƯU ĐIỂM

  • Thân thiện với người dùng
  • Giao diện tuyệt vời
  • Tích hợp với các ứng dụng Office khác

NHƯỢC ĐIỂM

  • Vẫn còn thách thức cho người mới đến

Tuyệt vời
9

Microsoft không còn cung cấp phiên bản dùng thử của Microsoft Access 2010. Bạn có thể tải xuống bản dùng thử miễn phí Microsoft Access 2013 thay thế.

Microsoft Access là ứng dụng cơ sở dữ liệu mạnh mẽ từ Office 2010 Suite . Nó được thiết kế để được sử dụng bởi các chuyên gia và người mới như nhau.

Trong nhiều năm, Microsoft Access là một trong những ứng dụng phức tạp nhất và không thể tiếp cận của họ, nhưng bây giờ nó dễ dàng hơn nhiều để làm việc với. Thay vì các lệnh phức tạp, bạn có thể kéo và thả dữ liệu vào các mẫu sẵn sàng. Nó đủ mạnh cho các tổ chức lớn, cũng như đủ dễ dàng để sử dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và các tổ chức phi lợi nhuận.

Microsoft Access cũng được hỗ trợ bởi tổng tích hợp của nó với các ứng dụng Office khác, có nghĩa là việc nhập từ Word hoặc Excel là không dễ dàng và dễ dàng. Giống như tất cả các chương trình bộ Office hiện tại, với Microsoft Access, bạn có thể tạo các tệp có thể được nhiều người sử dụng đồng thời. Ngoài ra còn có sự giúp đỡ để tạo công thức trong cơ sở dữ liệu, có nghĩa là bạn không cần phải là một chuyên gia để làm điều đó.

Microsoft Access 2010 duy trì tất cả sức mạnh của các phiên bản trước, trong khi giới thiệu giao diện người dùng thân thiện và hấp dẫn làm cho Office trở thành một bộ phần mềm tuyệt vời.

Được tải nhiều nhất Doanh nghiệp và Hiệu suất cho windows

Microsoft Access

Tải xuống

Microsoft Access 2010

Đánh giá của người dùng về Microsoft Access

Được tài trợ×